header
  Sản phẩm bạn có thể nhận ngay
Kênh trao đổi trực tuyến Swap2you
Đây là một tiện ích trực tuyến nhằm tạo nhóm cộng đồng thành viên có chung nhu cầu trao đổi các sản phẩm (từ sách các loại, băng đĩa CD, đồ dùng,...). Phương thức hoạt động dựa trên sự trung thực của thành viên, lấy triết lý nhân quả "cho và nhận" làm nền tảng. Việc trao đổi được thực hiện trên nguyên tắc trao đổi hoàn toàn không sử dụng tiền mặt. Bạn sẽ có cơ hội tiếp cận những sản phẩm tốt, giảm chi phí và có thể trao đổi với mọi người mà không bị giới hạn về không và thời gian. Bạn có nhiều sản phẩm không sử dụng đến nhưng nó sẽ có giá trị với thành viên khác, vậy tại sao không trao đổi để nhận các sản phẩm bạn thích?
Nạp điểm
Đây là tính năng hỗ trợ cho các thành viên muốn giao dịch sản phẩm ngay mà không có đủ điểm để thực hiện, việc nạp điểm này được thực hiện qua cổng thanh toán trực tuyến nganluong.vn